Activități realizate în cadrul proiectului
ERASMUS+

Activitățile de implementare și diseminare realizate de catre beneficiarii mobilităților de formare și de către școală

Activități demonstrative

73%

Activități de implementare

7%

Activități de diseminare

12%

Activități de
proiect

Beneficiari mobilități Piraeus, Grecia

Inclusive education: tackling with classroom diversity and ESL

Beneficiari mobilități Kalamata, Grecia

Special Needs Children


Beneficiari mobilități Malaga, Spania

Parents & Teachers: Building Bridges


Beneficiari mobilități Madrid, Spania

Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning

PREZENTAREA PROIECTULUI

2020-1-RO01-KA101-079075

O NOUA ABORDARE SCOLARA

INTERNATIONALIZARE 

Proiect realizate cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Colegiul Tehnologic “Spiru Haret”, Piatra Neamt

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație 2020