O NOUA ABORDARE ȘCOLARĂPROIECT DE MOBILITATI DE FORMARE PENTRU
CADRELE DIDACTICE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+
2020-1-RO01-KA101-079075

Despre proiect

Colegiul Tehnologic “Spiru Haret” intentioneaza sa imbunatateasca prin intermediul acestui proiect arii precum absenteismul, lucrul cu elevii cu CES, comunicarea cu parintii, calitatea serviciilor oferite.
Nevoile institutiei (cresterea atractivitatii scolii si imbunatatirea conditiilor de invatare, imbunatatirea parteneriatului scoala-familie, dezvoltarea increderii beneficiarilor in unitatea de invatamant, combaterea fenomenului de absenteeism scolar, asigurarea calitatii in educatie si in formarea profesionala, aplicarea metodelor interactive de grup, utilizarea instrumentelor moderne de predare-invatare) vor fi implinite prin intermediul participarii a 16 cadre didactice la cursurile
de formare. Acestia vor fi selectati printr-o procedura de selectie cu respectarea principiilor de transparenta si evitare a conflictelor de interese.

Cursurile de formare propuse in cadrul proiectului sunt:
- “Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving”, IDEC in Piraeus, Grecia, 5 zile, 3 participanti
- “Special Needs Children”, ITC in Praga, Cehia, 5 zile, 5 participanti
- “Parents & Teachers: Building Bridges”, iDevelop in Sevilla, Spania, 5 zile, 4 participanti
- “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning”, Cervantes Training in Madrid, Spania, 7 zile, 4 participanti

Cadrele didactice participante prezinta nevoi de formare precum imbunatatirea competentelor lingvistice si culturale, imbunatatirea competentelor de lucru in cadrul unei echipe si de cooperare, imbunatatirea abilitatilor strategice si analitice, cunoasterea instrumentelor digitale inovative care sa creeze un impact pozitiv la nivel de clasa, cunoasterea metodelor de lucru eficiente cu elevii, dobandirea de cunostinte necesare combaterii absenteismului, insusirea de metode eficiente pentru cresterea interesului elevilor si a motivatiei, implementarea de metode inovative in procesul de predare-invatare, invatarea tehnicilor de abordare eficienta a parintilor, dobandirea competentelor necesare de lucru cu elevii cu CES, cresterea motivatiei profesionale, dobandirea competentelor necesare utilizarii eficiente a instrumentelor si metodelor bazate pe TIC in procesul educational.

Obiectivele proiectului intrunesc aceste nevoi si ofera solutii la problemele existente.
O1. Combaterea fenomenului de absenteism prin scaderea nr de absente cu min 10% fata de anul scolar 2018-2019 pana la finalizarea proiectului
O2. Dobandirea competentelor de lucru cu elevii CES a 5 cadre didactice pentru a fi asigurat un caracter incluziv mediului educational, prin implementarea a min 20 de activitati specific, pana la finalul anul scolar 2021-2022
O3. Imbunatatirea comunicarii cu parintii elevilor – cresterea nivelului de implicare cu minim 5% in anul scolar 2021-2022
O4. Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si cresterea nivelului de motivatie a elevilor prin implicarea a 16 cadre didactice in cursuri de formare pana la finalizarea proiectului, care sa le imbunatateasca competentele si sa ii ajute sa dobandeasca noi abilitati

Activitatile de formare vor fi certificate cu ajutorul documentelor Europass Mobility.
Rezultatele invatarii obtinute de catre cadrele didactice vor consta in cunostintele necesare combaterii absenteismului, lucrului cu elevii cu CES, imbunatatirii comunicarii cu parintii, cresterea calitatii serviciilor si continutului educational.
La intorcerea din mobilitate, cadrele didactice vor organiza minim o sesiune prin care vor transfera competentele dobandite si impreuna cu colegii lor, vor pune bazele planurilor de actiune pentru integrarea competentelor si cunostintelor dobandite. 

ACTIVITATI DE PREGATIRE

Pregătirea beneficiarilor mobilitatilor de formare Erasmus+

Pregatire culturală
ORE 10

ÎNAINTE DE MOBILITATE

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
Pregatire lingvistică
ORE 30

ÎNAINTE DE MOBILITATE

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Despre Programul ERASMUS+

Colegiul Tehnologic “Spiru Haret”, Piatra Neamt

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație 2020